Çevre Yönetimi

Çevre Bilinci

Maya üretim aşamasında oluşan tüm atık sular sırası ile mekanik filtrasyon, denitrifikasyon, anaerobik (havasız) ve aerobik (havalı) arıtma kompleksinde arıtılır.

Arıtım sırasında atığımızdaki organik maddeler biogaza dönüştürülür. Üretilen biogaz, buhar kazanlarında ve elektrik üretiminde kullanılarak doğal kaynak tasarrufu sağlanmış olur.

Aerobik arıtımdan çıkan arıtılmış sudaki biofloklar çökeltim havuzunda çöktürüldükten sonra alıcı ortama deşarj edilir.

Çevre Yönetim Sistemi Kapsamı :

Firmamız ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Ekmek Mayası Üretimi yapan Aksakal Mahallesi Kavak pınarı Küme evleri No:5 Bandırma/BALIKESİR adresinde bulunan tesisimizi kapsar.

AB Mauri Çevre Politikası

Kuruluşumuz “Doğayı ve Çevreyi Korumak Lüks Değil, Yaşamsal bir Zorunluluktur” ilkesi doğrultusunda hareket ederek :

  • Çevresel performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
  • Faaliyetlerimizle ilgili yasal ve diğer gerekliliklere uymayı,
  • Her türlü kirliliği önlemeyi,
  • Doğal kaynaklarımızı optimum kullanmayı,
  • Atıklarımızın, çevreye zarar vermeden mümkün olduğunca geri kazanılmasını,
  • Atık miktarımızı azaltmayı,
  • Çevresel kaza önleme planlarımızı yapmayı,
  • Yeni yatırımlarda ve teknoloji seçimlerinde, daha çevreci teknolojileri seçmeyi taahhüt etmektedir.

Bu düşünce ile tüm çalışanlarımızı, tedarikçilerimizi ve müşterilerimizi ve halkımızı bilinçlendireceğiz. İlgili taraflarla her zaman iyi iletişimler kurarak çevreyi koruyacağız.

Gelecek nesile yaşanabilir bir çevre bırakmak için tüm çabamızı sarf edeceğiz.

Mauri Maya çalışanları olarak ANA FELSEFEMİZ olan şu ilkeyi hiçbir zaman
Unutmayacağız.

“GIDAYA, ÇEVREYE ve TOPLUMA SAYGI”

Mauri Maya - Çevre Yönetimi