Vinas

Dökme olarak Tanker ile sevkedilir

VİNAS; maya üretimi sonrasında ortaya çıkan ve bünyesinde fazla miktarda organik madde içeren bir maddedir. Bu nedenden dolayı, büyükbaş hayvan yem hammaddesi ve aynı zamanda toz ve pelet yem bağlayıcısı olarak kullanılır. Tamamı çözülebilir azot içeriğinden gelen yüksek ham protein içermesi ve düşük potasyum seviyesi ile geviş getiren (ruminant) hayvanlar için ideal bir yem katkısıdır. Bunun yanında, tarımda da organik sıvı gübre üretiminde organik ana hammadde olarak kullanılır.