Türev Ürünler

Mauri Maya

Vinas

Vinas; maya üretimi sonrasında ortaya çıkan ve bünyesinde fazla miktarda organik madde içeren bir maddedir. Bu nedenden dolayı, büyükbaş hayvan yem hammaddesi ve aynı zamanda toz ve pelet yem bağlayıcısı olarak kullanılır.

Mauri Maya

Potasyum Sülfat

Potasyum Sülfat organomineral gübre hammaddesi olduğu gibi doğrudan gübre olarak da kullanılabilir. Potasyum, bitkiler için önemli bir besin maddesidir.