Mauri Maya

Ekmeğin Tarihçesi

Ekmekçilik tarihi 8 bin yıl öncesinden; insanların hububatı taşlar arasında kırıp ufaladığı, sonra da bunlara su katıp elde ettiği hamuru yassı bir kaya üzerine yayarak ateşte pişirdiği günlere kadar uzanır. İlkel insan topladığı hububatı ufalardı, aksi takdirde ne çiğneyebilir ne de yumuşatmaksızın sindirebilirdi. Ekmekçiliği ve fırıncılığı ilk geliştiren insanların, bir dizi deneme yanılma sürecinden geçtiği kesindir.

Devamını Oku

Mauri Maya

Maya Üretimi

Maya tarih öncesi dönemde de biliniyordu. Kaynaklarda ekmek tarihçesinin M.Ö. 8000 yıl öncesine ve maya tarihçesinin de M.Ö. 3500 öncesine kadar dayandığı belirtilmektedir. Yapılan arkeolojik kazılarda, Babillerde ve eski Mısırda M.Ö. 2000 yıl öncesine kadar maya kullanıldığı tespit edilmiştir.

Maya şekeri hızlı kullanarak CO2 (karbondioksit) üretip ekmeği kabarttığından eski dönem …

Devamını Oku

Ekmekçilik ve Unlu Gıda Bileşenleri

Türev Ürünler

 

AB Mauri, fırıncılık ve pişirme endüstrisi için maya ve gıda geliştirici bileşenler üretmekte ve dünya çapında faaliyet göstermektedir. AB Mauri, farklı pazarlardaki deneyimlerinden elde ettiği uzmanlık sayesinde yüksek teknoloji standartları geliştirmiş bulunmaktadır. Farklı ülkelerde faaliyet gösteren şirketlerini teknoloji ve know-how açısından desteklemektedir.

Uzman bilim adamları ve teknisyenleri ile ekmekçilik ve unlu gıdalar, içecek sektörü, hayvan yemi, ilaç ve biyoetanol üretimi de dahil olmak üzere dünya genelinde bir çok sektörde faaliyet yürüten büyük küresel şirketlere etkin çözümler sunmaktadır.

Mauri Maya