Център за пекарни

«AB Mauri“ е една от водещите световни компании в производството на дрожди (мая). С цел повишаване на стандартите за качество във всички места, където оперира в хлебния сектор тя отваря вратите на своя център за пекарни в Турция.

Центъра за пекарни, създаден в Бандърма от Турската компания на „Mauri Maya Sanayi A.Ş.“, която е една от компанните на „AB Mauri». Днес този център предоставя консултантски услуги, които обхващат география, включваща милиони хора и повече от 100 хиляди пекари от различни страни в обхвата на Турция, Близкия изток и региона на Централна Азия.


Напълно оборудван център за приложения

Центърът за пекарни „Mauri Maya“ , действуващ в Бандърма е бизнес партньор, който ръководи всички видове технически нужди и бизнес развитие, свързани с пекарната. Същевременно това е и платформа, където нейният експертен екип споделя своите знания и опит, правят се продуктови презентации и обучения и се разработват нови продукти, техники, идеи и проекти.

Центърът за пекарни „Mauri Maya“ не само предоставя услуги за техническа поддръжка на всички пекари, но също така дава възможност на служителите в сектора да се запознаят с нови продукти и различни приложения и да повишат своите умения чрез обученията, които предоставя.

Центърът е оборудван с инфраструктура за внедряване на процесите на много различни продукти от турския хляб до питката и разработване на допълнителни решения. С непрекъснати изследователски и развойни дейности се разработват не само решения за дрожди (мая), но и много алтернативни решения за пекарите, от аромати и ароматизанти до смеси, от стандартни подобрители за хляб до специфични цели и нужди.

Изграждат се партньорства за решения на нови проекти и инвестиции, проблеми, възникнали по време на производството, нови нужди от рецепти и нужди от информация, свързани с качеството на суровините.

Нашите специалисти (експерти) споделят знанията и опита си, разработват предложения, които ще подобрят дейността на бизнес партньорите и ще ги направят по-ефективни и те, следейки отблизо развитието на пекарните в световен мащаб имат за цел да обслужват развитието на турската пекарна.

Нашите дейности и услуги:
1. Демонстрационни дейности
2. Техническа поддръжка
3. Научноизследователска и развойна дейност
4. Образователна дейност

Сертификати за качество