Човешки ресурси

Стратегия за човешките ресурси

Вярваме, че един от най-важните фактори за нашия успех е „човешкият” подход и не можем да бъдем успешни без талантливи хора. Поради това за нас е важно служителите на „Mauri Maya“ да виждат себе си като част от успеха на „Mauri Maya“ и нашите служители да са в структура, която да се адаптира към корпоративната култура на „Mauri Maya“. Ето защо, за всяка позиция, освен знанията, уменията и опита, изисквани за съответната позиция „Mauri Maya“ изисква кандидатите да притежават следните основни свойства: да са ученолюбиви, да притежават склонност към непрекъснато усъвършенстване и да работят в екип...

Политиката за човешки ресурси на „Mauri Maya“ има за цел да повиши ефективността на работата на своите служители в съответствие с техните умения и представяне и да ги подготви за по-високи позиции, като им предостави възможностите за обучение, изисквани от кариерните планове, определени за тях. В рамките на тази политика служителите се разглеждат като незаменими елементи от действията на компанията и посредством развитието на кариерата си те стават по-интегрирани с „Mauri Maya“.

Формуляр за кандидатстване за работа

За да кандидатствате за работа в компания „Mauri Maya Sanayi A.Ş.“, моля, попълнете долупосочения електронен формуляр:

Лична информация
Образователен статус