Политика за поверителност

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ще използваме вашите лични данни, които са в обхвата на член 3/ç от Закона за защита на личните данни № 6698 и които вие сте споделили с компания «Mauri Maya Sanayi A.Ş.“ в съответствие със Закон № 6698 и други закони, съдържащи специални разпоредби. Като отговорник по данните компания «Mauri Maya Sanayi A.Ş.“ ще съхрани споделените с нас ваши лични данни в съответствие със закона и законодателството. В тази връзка бихме искали да заявим, че винаги имате право да задавате въпроси и да получавате информация за всички ваши лични данни, които сте споделили с нашата компания.

Обработка на лични данни

Ние ще обработваме личните данни, които сте споделили с нас, напълно или частично автоматично или неавтоматично, при условие че са част от система за запис на данни, в съответствие със Закона за защита на личните данни № 6698 и други закони. В този контекст посочваме, че ще бъде отделено достатъчно внимание и грижа за обработването на Вашите лични данни от специално естество в съответствие със законодателството.

Изтриване, унищожаване, анонимизиране на лични данни

Личните данни, обработвани от компания «Mauri Maya Sanayi A.Ş.“ в съответствие със закона, ще бъдат изтрити, унищожени или надлежно анонимизирани от нашата компания, в случай че отпадне причината за обработката на личните данни или при поискване от ваша страна.

Прехвърляне на лични данни

Личните данни, които сте споделили с компания «Mauri Maya Sanayi A.Ş.“ ще могат да бъдат споделяни съгласно законодателството с трети лица, които сътрудничат с нас в страната и чужбина, съгласно законодателството.

Права и задължения

В съответствие със законодателството отговорник на данните е компания «Mauri Maya Sanayi A.Ş.“. Всички ваши искания относно лични ви данни можете да отправите до централата на компанията, намираща се на адрес: Кавакзънар мевкии, Аксакал ПК 101-10200 Бандърма – Балъкесир по пощата. Също така имате възможност да се свържете с нашето юридическо лице чрез имейл адрес: mauri@mauri.com.tr и чрез телефонната линия с номер 0266 725 15 00.

Ще обработваме Вашите лични данни в рамките на сключения с Вас договор и във връзка с изпълнението на този договор. При необходимост ние ще го споделим вашите данни в странаиа и в чужбина, в тази насока, ако поискате, ще се извърши обработка, прехвърляне, запазване, коригиране, възражение, изтриване, унищожаване, анонимизиране на личните данни. Напомняме Ви, че имате право да изискате обезщетение в случай на щета и можете да подадете молба по предвидения от закона формуляр, който е неразделна част от този разяснителен текст.

Достъп и съхранение

Бихме искали да заявим, че ще предприемем необходимите мерки, за да предотвратим неправомерното обработване, достъп и споделяне на личните данни, които сте споделили с нашата компани „Mauri Maya Sanayi A.Ş.»

Кликнете за Приложението за Закон №:6698 за защита на личните данни.