Деривативни продукти

Винас Екстракт може да се използва като органоминерална торова суровина, както и директно като тор. Калият е важно хранително вещество за растенията.

Винас е вещество, което се появява след производството на мая и съдържа голямо количество органична материя. Поради тази причина се използва като суровина за фураж за едър рогат добитък, а също и като свързващо вещество за фураж на прах и пелети.