Винас

Доставя се с танкер в насипно състояние

ВИНАС - това е вещество, което се появява след производството на мая и съдържа голямо количество органична материя. Поради тази причина се използва като суровина за фураж за едър рогат добитък, а също и като свързващо вещество за фураж на прах и пелети.  Представлява  идеална фуражна добавка за преживни животни с високото си съдържание на суров протеин, което идва от съдържанието на напълно разтворим азот и ниско ниво на калий. Освен това се използва като основна органична суровина при производството на органични течни торове в селското стопанство