За Mauri

Mauri maya
Mauri Maya

„Mauri Maya“ (Маури Мая) е част от „AB Mauri“, което е международно подразделение за мая и хлебни суровини на групата компании „Associated British Foods“ (ABF). „Mauri Maya“ е създадена в Бандърма, Аксакал през 1988 г. като партньорство на австралийската група „Burns Philp Group“ и през 1989 година всичките й акции са придобити от “Burns Philp“.

През 2004 година австралийската група „Burns Philp Group“ реши да продаде целия си бизнес с хлебна мая и подправки в света на „Associated British Foods (ABF)“, която е една от най-големите хранителни компании в Европа. Оттогава насам компанията продължава своята дейност като „Mauri Maya Sanayi A.Ş.“ .

„Mauri Maya“ извършва всички продажби на мая чрез своите дилъри, с изключение на големите индустриални производители. „Mauri Maya“ продължава своята дейност във всички региони на страната ни: на индустриалния пазар за мая с марките „MAURI MAYA“, „MARMARA MAYA“, а на вътрешния пазар за мая с марката “EVMAYA”.

 

„Mauri Maya“ изнася своите продукти и в много съседни страни. Mauri Maya, която произвежда висококачествена мая по световните стандарти, продължава дейността си в хлебния сектор фокусирайки върху удовлетвореността на клиентите.

„Mauri Maya“ е сертифицирана от Турския институт за стандартизация (TSE) както следва: Система за управление на качеството ISO 9000, Система за управление на безопасността на храните ISO 22000, Сертификат за съответствие Халал, Система за управление на удовлетвореността на клиентите ISO 10002, Система за управление на околната среда ISO 14000, Система за управление на здравето и безопасността при работа ISO 18001, За системи за безопасност на храните FSSC 22000. Компанията продължава да произвежда в съответствие с тези системи.

„Mauri Maya“ вярва, че околната среда е най-чувствителният и най-ценният ресурс и разполага с пречиствателни системи, оборудвани с модерни технологии.

„Mauri Maya“ следи отблизо всички нови технологии в хлебния сектор и с разработените алтернативни нови продукти ще продължава да обслужва турския пекар.

„AB Mauri“ произвежда мая (дрожди) и съставки за подобряване на храните за пекарната и хлебопекарната промишленост и оперира по целия свят.

 • Брой служители: 7.000
 • Брой на държавите, притежаващи производствени съоръжения: 32
 • Брой на производствените съоръжения: 52
 • Брой на страните в които се извършват продажби : над 100 държавиe

Въз основа на своя професионален опит, придобита на различни пазари «AB Mauri» е разработила високи технологични стандарти. Подпомага своите компании, действуващи в различни страни по отношение на технологии и ноу-хау. Със своите научни специалисти и техници предоставя ефективни решения на големи световни компании, опериращи в много сектори по света, включително сектори като хлебопроизводство и тестени изделия, индустрия за напитки, храна за животни, фармацевтично производство и производство на биоетанол.

«AB Mauri» притежава знания и технолигичен опит за предоставяне на специфични приложения за мая съобразени с нуждите на водещи индустриални производители по света и техните индивидуални клиенти на различни пазари базирайки се на хиляда и четиристотин различни култури, разработени в изследователския и развоен център, който се намира в Сидни.

Глобалното наследство на компания „AB Mauri“ обхваща почти сто и петдесет години. Със сливането на портфолиото от мая, добавки за хляб и хлебни изделия през 2004 година на компаниите „Burns Philp“ и „ABF Cereform“ тя се превърна в голяма международна компания. Компанията „Burns Philp, Мая и добавки за хляб“ е основана преди сто години. Историята на „AB Mauri“ датира от производството на мая Fleischmann през 1868 г. в Северна Америка.

Mauri Maya

Дейностите на „AB Mauri“ в глобалната хлебна индустрия са групирани в два основни сегмента:

(A) Maя;
„AB Mauri“ има дълга история на глобален опит и технологични възможности за хлебопекарната индустрия.

 • Прясна мая за тесто
 • Винена мая
 • Дрожди (мая) за бира и ябъдково вино
 • Суха мая за тесто
 • Мая за алкохолни напитки
 • Мая за Биоетанол

(Б) Добавки за подобряване на хляба и хлебните изделия;
„AB Mauri“ се превърна в лидер в глобалните технологии въз основа на резултатите, които постигна благодарение на фокуса си върху очакванията на клиентите. По целия свят с притежаваната си технология, чрез разнообразяване на широка гама от продукти за големи и малки хлебопекарни, компанията намира решения по отношение на вкус и свежест, както и по функционално представяне.

 • Смеси за торти
 • Подобрители за хляб
 • Аромати
 • Специални тестени смески
 • Смеси за хляб
 • Eнзими

Международните марки в категориите на мая и добавки за подобряване на хляба са както следва: Fleischmann, Mauripan, Pinnacle, Virgen, Mauri, Prie, Tower и Cinta Roja.

Mauri Maya

„AB Mauri“, компания от групата "Associated British Foods plc" (ABF) със седалище в Лондон работи в сферата на "Добавки за мая и подобрители на хляб", която е една от дейностите й в 5 основни бизнес области като Добавки за мая и подобрители на хляба, Захар, Селско стопанство, Хранителни магазини (потребителски) продукти и търговия на дребно (мода).

ABF е водеща международна група компания със 128 000 служители в 53 страни, с глобален оборот от продажби от £15,4 милиарда в своите 5 основни бизнес области.