Удовлетвореността на клиента

Производствените съоръжения на „AB Mauri“ Бандърма притежават сертификати както следва: Система за безопасност на храните FSSC 22000 , Система за управление на качеството ISO 9000, Система за управление на удовлетвореността на клиентите ISO 10002, Система за управление на здравето и безопасността при работа ISO 18001, Система за управление на околната среда ISO 14001, Сертификат Халал за съответствие с Tурския институт за стандартизация и произведлат в тази насока.

Започвайки от суровините, на всички етапи на производството се извършват анализите за контрол на качеството, следят се температурите на транспортните средства на продуктите, изпратени с хладилната верига и температурите на хладилните складове при дилърите. Накратко по този начин се проследява цялата верига.

Значението, което се отдава на удовлетвореността на клиентите, също е зарегистрирано в системата за управление на удовлетвореността на клиентите ISO 10002. Освен това на клиентите е осигурен директен достъп до нашата компания чрез Линията за комуникация с клиенти на телефон с номер 0 800 297 70 10. Исканията и мненията на клиентите се оценяват щателно и производството се насочва в съответствие с тези искания и мнения.

0 800 297 70 10

Формуляр за предложения и оплаквания