Получихме сертификат за безопасно производство TSE COVID-19

Получихме TSE Covid-19 сертификат за безопасно производство вследствие на предпазните мерки, които взехме в нашето съоръжение по време на процеса на коронавирус, с качеството и стандартите, които приложихме.