От началото на 2017 г. нашите транспортни средства са на терена с новия си визуален дизайн.

Нашите транспортни средства са на терена с новия си визуален дизайн от началото на 2017 г.